Pages

Friday, July 12, 2013

Earn $ !!! Zarabiam kase :) - sprawdzone

Przedstawiam wam Program Partnerski MSPARTNERS.CO
I present to you MSPARTNERS.CO Affiliate Program

Rejestracja z reflinka na start 5$-15zł : REJESTRACJA 
Since the start of reflink $5: REGISTER 
 Minimum do wypłaty to tylko 10$
Minimum payout is only $10
Polega to na rozsyłaniu swojego linku osobą,oni wchodzą w ten link a my dostajemy kase od $0.04 do $0.08,jeżeli nasz link ma więcej niż 100 odwiedzin kasa nam się podwaja.
This is done by sending out their link person they come into this link and we get a cassette from $0.04 to $0.08, if our link has more than 100 visits us safe doubles.

Linki które rozsyłamy wszędzie gdzie tylko możemy.
Links that I send it anywhere I can.

Tu są moje 2 wypłaty z tego serwisu,jeśli ktoś myśli że
to jest SCAM to się myli serwis jest uczciwy,wypłacalny,
serwis już pracuje pare lat ale nadal wypłaca.
Ale żeby wypłacić pięniądze trzeba mieć zweryfikowane konto,czyli trzeba wysłać im skan dowodu osobistego,
ja zrobiłem zdjęcie swojego dowodu zamazałem wszystko oprócz imienia nazwiska i daty urodzenia i tak po 2-3 dniach konto zostanie zweryfikowane i można wypłacać.Here are my two payments from this site, if anyone thinks that
This is a SCAM they are wrong service is honest, solvent,
service is already running a few years but continues to pay.
But in order to withdraw the money you have to have a verified account, which you have to send them a scan of the ID card,
I took a picture of your ID blurred everything but name, surname and date of birth, and so after 2-3 days, the account will be reviewed and may be paid.

0 comments:

Post a Comment